Kesterbeekmoeras

Het Kesterbeekmoeras is een natuurgebiedje op een boogscheut van onze woonplaats.

Het Kesterbeekmoeras is één van de meest natte gebieden die Natuurpunt beheert. De Kesterbeek stroomt via Huizingen naar Lot, waar ze uitmondt in de Zenne. In het Kesterbeekmoeras borrelt mineraalrijk kwelwater op, naast een drietal bronnen die de beek voeden. Dit geeft als resultaat een soortenrijk dottergrasland. Dotterbloem, kale jonker, watermunt en moerasspirea komen er voor. Voor de brede orchis is dit de enige vindplaats in de streek. De drogere graslanden die vroeger intensief begraasd werden, worden in de zomer herschapen tot veelkleurige bloemenweiden met reukgras, goudhaver, duizendguldenkruid en ruige leeuwentand. Geen wonder dat er zich dan ook heel wat vlindersoorten ophouden zoals oranjetipje, landkaartje, bont zandoogje en dagpauwoog.

Porrtfolio
Blog