Belgische Kust en de Noordzee

Het Belgisch deel van de Noordzee beslaat ongeveer 3454 km², wat amper een half procent is van de oppervlakte van de Noordzee.

De Noordzee voor de Belgische kust wordt gekenmerkt door een gemiddelde diepte van ongeveer 20 m en een maximum van 35 m. Deze diepte neemt toe in de richting van de Atlantische Oceaan tot ongeveer 200 m. Opmerkelijk zijn ook de aanwezigheid van zandbanken die bijna evenwijdig met de kust georiënteerd zijn en waarvan sommige bloot komen te liggen bij extreme laagtij.

Dicht bij de Belgische kust is de stroming evenwijdig met het strand georiënteerd.

Blog
Portfolio