Mechels Broek

Mechels Broek

In de schaduw van de Sint-Romboutstoren, gevleid tegen de oostzijde van de stad Mechelen, strekt zich een groots weidelandschap uit: het Mechels Rivierengebied. In dat natuurgebied kan je zalig wandelen of vogels spotten in een van de vogelkijkhutten. De grote waterplas met rietkragen en zeggevelden, de talrijke sloten, struiken en bosjes trekken vele soorten vogels aan zoals blauwborst, ijsvogel, rietzanger, slobeend of kuifeend. In de winter is het broek een heuse internationale luchthaven van vogels. Vele soorten eenden en watervogels overwinteren dan in grote aantallen op de vijvers. (mechels-broek – natuurpunt)