Hallerbos

Bibberende anemoontjes en een eerste snelle boshyacint

Torfbroek

Torfbroek

Torfbroek bestaat voor ongeveer een derde uit open water omgeven door kalkrijke, moerassige grond. de vegetatie die daarop gedijt is zo gevarieerd als de bodem zelf. Bovendien is het water kraakhelder en heel zuiver, een paradijs voor veeleisende planten en ongewervelden zoals kokerjuffers, libellen, kevers. De natuurwaarden die je hier vindt zijn uitzonderlijk voor de streek. dat heeft onder meer te maken met de specifieke bodemgesteldheid van kalkrijke en zure bodemvlakken.

Helleborus

Wrangwortel, Helleborus viridis

Het geslacht nieskruid (Helleborus) omvat 15 tot 22 soorten volgens de verschillende auteurs. Tot het geslacht behoren onder meer de kerstroos (Helleborus niger), het stinkend nieskruid (Helleborus foetidus), de lenteroos (Helleborus orientalis) en de wrangwortel (Helleborus viridis).
De Helleborus soorten zijn vaste winter- of lentebloeiende planten met vlezige wortels, soms rizomen (Helleborus vesicarius). De oudere wortels zijn dikwijls donkerder, zelfs zwart. De meeste soorten zijn afkomstig uit het onderhout van kalkrijke streken.